• انواع فایل های مجاز : doc, docx, pdf, حداکثر اندازه فایل: 5 MB.