ماسک تنفسی فیلتر دار – انواع ماسک تنفسی و تجهیزات حفاظتی

ماسک فیلتر دار

تجهیزات حفاظت سیستم تنفسی چیست؟ تجهیزات حفاظت تنفسی یا ماسک‌های تنفسی (Respiratory Protection Masks) وسایلی هستند که برای حفاظت از سیستم تنفسی شما طراحی می‌شوند. در حقیقت، ماسک فیلتر دار موجود مثل ماسک تنفسی نیم صورت دو فیلتر به فرد در جلوگیری از استنشاق هوای آلوده در مشاغل صنعتی کمک می کنند. انواع ماسک های […]