نحوه ضدعفونی کردن ماسک های N95 برای استفاده مجدد

نحوه ضدعفونی کردن ماسک های N95 برای استفاده مجدد

تحقیقی در انستیتوی ملی سلامتی آمریکا (NIH)نشان داد که قرار گرفتن ماسک های N95 آلوده در برابر بخار پراکسید هیدروژن (VHP) یا اشعه ماوراء بنفش (UV) به نظر می رسد ویروس کرونا یا همان SARS-CoV-2 را از روی این ماسک ها از بین ببرد و عمر مفید ماسک ها را تا سه بار استفاده افزایش […]