علت بوی بد دهان کودک ؛ چه زمانی باید نگران باشید؟

بوی دهان کودک

علت بوی بد دهان کودک چیست؟ شما وقتی صحبت از بوی بد دهان شود، معمولا در نگاه اول هیچ نوزادی را تصور نمی‌کنید. بوی دهان کودک آخرین چیزی است که به ذهنتان می‌رسد. هر چه باشد، معمولا نوزادان بوی خوبی دارند، مگر اینکه خود را خراب کرده باشند؛ درست است؟ گرچه این مسئله زیاد رایج […]

منشا بوی بد دهان از کجاست

بوی دهان، نفس مطبوع، نفس تازه

بوی دهان بوی بد دهان یا به اصطلاح هالیتوزیس، موجب عدم اعتماد به نفس می‌شود. در برخی موارد باعث ایجاد اضطراب هم می‌شود. بی جهت نیست که قفسه فروشگاه ها پر از آدامس، دهان شویه و انواع خوشبو کننده دهان است. اما بسیاری از این گزینه‌ها، موقت اند و مشکل اصلی شما را حل نمی‌کنند. […]