بررسی ماسک N95 – هر آنچه باید در مورد ماسک N95 بدانیم

بررسی ماسک N95

بررسی ماسک N95 روزهای خاصی از سال مخصوصا زمانی که هوا رو به سردی می‌رود، درجه آلودگی در شهرهای بزرگ شدت پیدا می‌کند. توصیه پزشکان استفاده از ماسک مناسب مانند ماسک N95 و اجتناب از تردد در فضای باز است. زیرا با حضور در فضای آزاد این آلودگی‌ها وارد ریه شده و ممکن است باعث […]