انواع ماسک مخصوص سمپاشی – انتخاب ماسک مناسب هنگام استفاده از آفت کش ها

ماسک مخصوص سمپاشی

انواع ماسک سمپاشی استنشاق آفت کش های و انوع سموم می تواند به دستگاه تنفسی آسیب برسانند و ممکن است در چند لحظه وارد جریان خون شوند. پیامد های آن از تحریک جزئی بینی و گلو تا ناتوانی دائمی، آسیب عصبی یا مرگ متغیر است. ماسک مخصوص سمپاشی تخصصی ‌ترین تجهیزات حفاظت فردی (PPE) برای […]