انواع ماسک N99 – معرفی انواع مختلف ماسک N99

انواع ماسک N99

نامگذاری انواع ماسک N99 اگر تا به حال به انواع ماسک ها نگاه کرده باشید، احتمالاً با اصطلاحاتی مواجه شده اید که نمی دانید. مشکلی نیست؛ هر صنعتی اصطلاحات خاص خود را دارد. در ماسک ها، معمولاً طبقه بندی هایی مانند N95، P95، R95، N99، P99، R99، N100، P100 و R100 را مشاهده خواهید کرد. […]