ماسک N99 برای آلودگی هوا و کرونا بهترین انتخاب است

ماسک N99 برای آلودگی هوا

ماسک مناسب برای انواع آلودگی ها میزان مرگ و میر از طریق آلودگی هوا رتبه چهارم دنیا را به خود اختصاص داده است. از این رو شناخت و انتخاب ماسک مناسب جهت مقابله با این معضل اهمیت ویژه ای دارد. نوع آلاینده، نوع و کیفیت ماسک، تاثیر مستقیمی بر کیفیت هوای تنفس‌شده دارد. در واقع […]