ضرورت استفاده از ماسک فیلتر دار آلودگی هوا

ماسک فیلتر دار آلودگی هوا

ماسک فیلتر دار آلودگی هوا (چه کسانی در معرض خطر آلاینده‌ها قرار دارند؟) مهم نیست در کدام منطقه زندگی می‌کنید، فرار از آلودگی هوا سخت است. آلاینده‌های میکروسکوپی به راحتی از سیستم دفاعی بدن عبور می‌کنند. آن‌ها وارد سیستم تنفسی و گردش خون می‌شوند و به ریه‌ها، قلب و مغز شما صدمه می زنند. شما […]