اوتیسم،ناشناخته ترین اثر آلودگی هوا

چه ارتباطی بین اوتیسم و آلودگی هوا وجود دارد؟ در مقاله قبل در مورد اثرات کمتر شناخته شده آلودگی هوا صحبت کردیم. یکی از کمترشناخته شده ترین آن ها مربوط به اوتیسم می باشد. اوتیسم یک شرایط پیچیده‌ی عصبی-رفتاری و شامل اختلالاتی در تعاملات اجتماعی، رشد کلامی و مهارت‌های ارتباطی همراه با رفتارهای تکراری و […]

۵ اثر کمتر شناخته شده آلودگی هوا تهران

آلودگی هوای تهران چه اثرات ناشناخته اید دارد؟ در مقاله قبل در مورد آلودگی هوا و خطرات آن صحبت کردیم و گفتیم که این مُمِدّ حیات می تواند امروزه چگونه ما رو تهدید کند. درباره اثر آلودگی هوا روی دستگاه تنفسی، ریه و قلب بسیار شنیده ایم و خوانده ایم، اما اثرات آلودگی هوا فقط […]

آلودگی هوای تهران چه جنبه های ناشناخته ای دارد؟

آلودگی هوای تهران

آلودگی هوای تهران چقدر ترسناک است و چه میزان سلامت ما و فرزندانمان را تهدید می کند؟ “هر نفسی که فرو می رود مُمِدّ حیات است .. ”  هفتصد سال پیش وقتی سعدیِ بزرگ ما، سرمست از بازگشت از سفر طولانی خود به شیراز بود. احتمالا، زمانی که در هوایی دل انگیز این قطعه از […]