راهنمای خرید اینترنتی

مجموعه دانش بنیان نانو پاک، در شرایط کنونی همچون یک دهه گذشته، با بکارگیری تمامی منابع انسانی و تخصصی خود، با تمام ظرفیت مشغول فعالیت است که در درجه اول این محصول به دست کادر درمان و بیمارستان ها برسد. لذا به دلیل عدم موجودی برای عرضه عمومی، فروش اینترنتی محصولات تا اطلاع ثانوی غیر فعال میباشد.