ماسک پیاده روی اربعین

۶,۰۰۰ تومان

  • ویژه پیاده روی اربعین
  • فیلتراسیون ذرات تا 0/3 میکرون
  • دارای سوپاپ تنفسی
صاف
ماسک پیاده روی اربعین
مقایسه