ماسک پیاده روی اربعین

۶,۵۰۰ تومان

ویژه پیاده روی اربعین

  • فیلتراسیون ذرات تا 0/3 میکرون
  • دارای سوپاپ تنفسی
صاف
ماسک پیاده روی اربعین ؛ ماسک راه پیمایی
ماسک پیاده روی اربعین
مقایسه