نمایشگاه مدیریت پسماند

نمایشگاه مدیریت پسماند

فهرست مطالب

حضور نانوپاک در نمایشگاه مدیریت پسماند و فناوری های نوین شهری در اصفهان

مایشگاه مدیریت بین المللی مدیریت پسماند و فناوری های نوین شهری با حضور مجموعه های خارجی و داخلی مرتبط  در مرکز نمایشگاه های اصفهان برگزار شد. مجموعه نانو تار پاک تولید کننده فیلتر ها و ماسک های تنفسی نانو پاک با حضور در این نمایشگاه به معرفی محصولات خود پرداخت.

دیدگاهتان را بنویسید

نمایشگاه مدیریت پسماند

نمایشگاه مدیریت پسماند

دیدگاهتان را بنویسید